Xuân Phước Website http://xuanphuocnhac.online.fr    hoặc    http://xuanphuocnhac.free.fr
 

 
Guitar Các thế bấm ( Hợp âm Trưởng và thứ - Xuân Phước)
1 Ðệm guitar
2 Guitar cổ điển (phương pháp Carulli)
3 Hợp âm guitar
4 Lời nhạc Việt có hợp âm

Xuân Phước mến chào các bạn,

Trang Web "Phương pháp tự học đàn guitar" này, Xuân Phước sưu tầm qua mạng Internet và qua những Website khác nhằm mục đích giúp đỡ các bạn tự học và biết thêm về đàn guitar, hy vọng các bạn thích trang Web này...

và chúc các bạn thành công.

(Trang tự học đàn này được giải thích bởi nhạc sĩ Võ Tá Hân và trích từ các trang web khác - Xuân Phước trình bày lại và cảm ơn những người bạn cùng chia sẽ links với Xuân Phước, nếu bạn nào có biết thêm những links khác về đàn guitar, xin cho XP biết đễ đưa vào website này, cảm ơn).